Julkaistu

Kuusi päivää jakaa kristityt

Alussa loi Jumala taivaan ja maan’. Kestikö se kuusi päivää vai vuosimiljoonia?

Pekka Reinikainen on kirjassaan ottanut kiinni väliin terävälläkin mutta asiaan perehtyneellä tavalla ajassamme mielipiteitä jakavan aiheen – Jumalako loi maailman ja kaiken, mitä siinä on. Vai syntyikö kaikki näkyväinen alkuräjähdyksen tai jonkun muun järisyttävän pamauksen seurauksena vai joidenkin pitkäaikaisten prosessien kautta, niin kuin meille tieteen nimissä syötetään? Pekka Reinikainen paneutuu kirjassaan mm. tähän aiheeseen ja siihen, mitä siitä tiedetään vuonna 2022.

Jos uskomme Raamattuun ja Raamatun historiaan ja siihen, että Jumala loi taivaan ja maan ja kaikki sen joukot kuuden päivän aikana, miksi meitä opetetaan uskomaan, että tieteen tutkimustulosten valossa luonnonhistoriasta saatu tieto ja ymmärrys kertovat koko totuuden? Pekka Reinikainen itse toteaa, että luonnonhistoria ei kestä tämän päivän tieteellistä tarkastelua. Viimeaikaiset tutkimustulokset pala palalta murtavat alkuräjähdys- ym. vastaavat teoriat. Kokeellisen luonnontieteen tutkimustulokset vahvistavat, että tällä kaikella on persoonallinen Luoja, ja luominen on tapahtunut nopeasti. Kaikki on suunniteltua ja luotua.

Raamattu on historiankirja, jossa on kronologia, missä ajanjaksot seuraavat toisiaan. Siellä on ilmoitettu päivämäärät, jaksot, iät ja muut ajankohdat. Siellä on tieto siitä, että kaikki luotiin runsaat kuusituhatta vuotta sitten, eikä vuosimiljardeja sitten. Kokeellinen tiede ei pysty todistamaan miljoonien saatikka sitten miljardien vuosien historiaa.

Me voimme käydä kaikkea harhaanjohtavaa informaatiota vastaan, mitä meille tieteen nimissä totuutena syötetään. Jumala loi ja näki kaiken luomansa ja totesi, että se oli sangen hyvää. Jeesus itse sanoo: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä. Seuratkaa minua.’ Pekka Reinikainen kannustaa meitä tutkimaan Jumalan sanaa ja sitä, mitä siihen on kirjoitettu luomisesta mutta myös tutkimaan tämän hetkistä tieteellistä todistusaineistoa ja vasta sen jälkeen tekemään omat johtopäätökset siitä, mikä on totta ja mikä tarua. Tämä kirja on siihen oiva väline.

Kirjassa on paljon hyvää tietoa siitä, mitä tiedemaailma näinä päivänä on löytänyt. Se on hyvä lähdeteos asioista kiinnostuneille ja varsinkin meille uskoville, joilla pitää olla tieto myös siitä, mitä oikeasti on saatu selville tähän päivään mennessä. Vastaanväittäjiä ja epäilijöitä varmasti riittää, joten kohtaamissamme tilanteissa meillä on oltava totuuden mukaista tietoa niin Jumalan Sanasta kuin myös tieteen saavutuksista. Suosittelen kirjan tutkimista lämpimästi, sillä siinä on niin runsaasti painavaa asiaa niin uskoville kuin epäilijöillekin.

Ymmärrys ja tieto ovat lisääntyneet huimalla vauhdilla kaksituhattaluvun alkukymmenillä. Haastetta riittää tieteen tekijöillä. Uusia ihmeellisiä asioita löydetään, ja lopunaikoina ymmärrys lisääntyy, niin kuin Jumala on luvannut. Tutkimusten lähtökohdaksi tarvitaan kuitenkin usko siihen, mitä Raamatussa ilmoitetaan. Tarvitaan myös nöyryyttä myöntää, että me olemme luotuja, emme Luoja.

Alussa Jumala sanoi: ’Tulkoon valkeus’. Ja valkeus tuli. Tulkoon valkeus myös meidän sydämiimme ja mieliimme, että voisimme sanoa, että kuusi päivää yhdistää kristityt.

Raija Mattila

Julkaistu

Vapautettu – irti okkultismista ja idän hengellisyydestä

Tea Holm pitää kirjablogia ja arvosteli sinne myös TV7 Kustannuksen kirjan Vapautettu. Ohessa lainaus Tean tekemästä kirja-arvostelusta. Lue arvostelu kokonaisuudessaan hänen blogistaan.

”Olen koulutukseltani teologi, mutta akateemisen tutkimukseni puitteissa tutustunut myös uushenkisyyteen ja spiritismiin sekä sen sellaiseen. Tiedän siis, mitä Raamattu näistä asioista sanoo. Tältä pohjalta on tämäkin kirja-arvio – tai pitäisikö sanoa kirjaesittely – kirjoitettu.

…Hindulaisuuteen kuuluvat tuhannet jumalat, siinä missä alkuperäiseen buddhalaisuuteen eivät jumalat kuulu, mutta päämääränä on siinä valaistuminen. Valaistuminen merkitsee ihmisen haluamisen lakkaamista. Sitä kautta tapahtuu tyhjiin raukeaminen. Onko se olemista vai olemattomuutta?

Ihminen sammuu kuin kynttilän liekki. Ajatus itsessään voi olla pelottava, enkä siten ihmettele sitä, miksi jotkin tutkimustulokset viittaavat siihen, ettei meditaatio sovi aivan kaikille. Sitä pidetään helppona tapana rentoutua, mutta kun ollaan tekemisissä ihmisen henkisen ja jopa hengellisen todellisuuden kanssa, niin ilmiö onkin paljon monimutkaisempi.

Teos Vapautettu ottaa esiin epämiellyttäviä totuuksia. Samaan aikaan se ei sovellu uskontodialogin pohjaksi. Uskontodialogissa ei edusteta yhtä totuutta tai arvoteta uskonnollisia totuuksia…”

Lue Tea Holmin kirja-blogi kirjasta Vapautettu kokonaisuudessaan tästä

Julkaistu

Viimeisten päivien todistajat – juutalaisena muuttuvassa maailmassa

Kirjan kirjoittaja Susanna Kokkonen
Kirjan arvostelija Raija Mattila

Otan kirjan käteeni ja tunnustelen sitä kantta avaamatta. Jo kaunis kansi puhuu paljon: Isä, Poika, Pyhä Henki/henki, sielu, ruumis – Daavidin tähti.

Ymmärrän, että tämä kirja kertoo pääasiassa Jumalan valitsemasta, juutalaisesta kansasta ja sen kohtaloista maailman myrskyissä sekä siitä, mitä tarkoittaa, kun joku kansa tai ihminen on johonkin tehtävään valittu. Tuoko se mukanaan välittömästi suuren suosion ja menestyksen tässä maailmassa vai nostaako se esiin kateuden, vihan – jopa vainon? Voiko ihminen kunnioittaa valintaa ja olla iloinen toisen puolesta vai pyrkiikö hän omassa ulkopuolisuuden tunteessaan painamaan alas ja hiljentämään sen, jolla näyttää olevan jotain, mikä itseltä puuttuu – terve identiteetti.

Kirjaa avatessani ja sisältöä tutkiessani huomaan, että pääasiassa on kysymys antisemitismistä, joka on vihamielistä suhtautumista juutalaisiin mutta myös muihin valtavirrasta poikkeaviin ryhmiin joko heidän uskonsa, kansallisuutensa tai minkä hyvänsä syyn vuoksi, johon kulloinkin tarvitaan syyllinen. Vihamielisyys voi kohdistua niin yksilöihin kuin ryhmäänkin sekä heidän identiteettiään vahvistaviin elementteihin.

Itse kirja on tiivis paketti pääasiassa juutalaisen kansan kokemista vainoista historia saatossa mutta myös paljon muusta, mitä ajassa on liikkunut, ja miten asiat ovat linkittyneet toisiinsa muuttuvassa maailmassa.

Sen sisältö on tarkkaan valittu, tutkittu, mietitty ja jäsennelty; siinä näkyy kokemus, tieto ja taito.  Kirja on helppolukuinen huolimatta sen sisältämästä asiapitoisesta tekstistä. Siinä on paljon painavaa asiaa, joten kevyttä luettavaa se ei ole. Kirja ei sinällään kerro varsinaisesti yksilöihmisten kokemuksista vaan pääsiassa kansan kohtaamista vainosta ja sen ilmentymistä, syistä ja seuraamuksista ajan saatossa. Kirjan lopussa on laaja lähdeviiteosio, jonka kautta voi omaa tietämystään kartuttaa ja tutustua lisää asiaan liittyvään aineistoon muualla niin tahtoessaan.

Susanna Kokkonen on kirjoittanut kirjan, joka on erittäin tiivis ja rehellinen kannanotto ja dokumentti siitä, mitä kaikkea valitulle kansalle on matkan varrella tapahtunut ja voi tapahtua. Se koskettaa niin juutalaista kuin pakanaakin ketään kylmäksi jättämättä. Kansojen ja ihmisten kohtalot kietoutuvat yhteen niin monin eri tavoin tänäkin päivänä.

Itselläni nousi pintaan monia kysymyksiä. Onko antisemitismi kuollut vai nostaako se yhä edelleen tänä päivänä rumaa päätään kansojen keskellä? Ulottuuko se vain Israelin kansaan vai voiko se koskettaa mitä tahansa maata, kansaa tai yksilöihmistä? Voidaanko sanoa, että rotuun, uskontoon ja kansalliseen taustaan perustuva viha nyt on systemaattisempaa ja väkivaltaisempaa kuin aiemmin? Meidän on tehtävä pesäero aatteisiin ja lähtökohtiin, jotka johtavat vääränlaiseen tulkintaan ja suhtautumiseen muita etnisiä tai uskonnollisia tai vain muita porukasta poikkeavia kohtaan.  Keskustelun aiheita ja pohdintoja teoksen pohjalta varmasti riittää.

Tämä kirja on yksi tärkeimmistä tämän ajan keskellä. Se on ehdottomasti hankittava, luettava ja säilytettävä myös tuleville polville.  Suosittelen kirjan lukemista ja aiheeseen tutustumista lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa ihminen ja ihmisenä toiselle ihmiselle oleminen Luojaamme unohtamatta.

Vaikka saamme elää tätä päivää eilisen unohtaen, muistetaan kuitenkin mennyt oppiaksemme siitä. Paljon on anteeksipyydettävää ja -annettavaa meillä kaikilla.  Vain Jumalan armo vapauttaa meidät elämään tervettä elämää tässä hetkessä vainojenkin alla.

Kirjailijalta on tekeillä kirjaan toinen, kristityt pysäyttävä osa, ja se ilmestyy tällä tietoa ensi talven aikana.

Raija Mattila

Julkaistu

Kaupan siunattu hoppu

Joulukuu on kiireinen kuukausi. Mieleen hiipii ajatus, että maailma pitäisi saada valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Sama toistuu toki kesälomien alla, joten mitään uutta touhukkuudessa ei ole.

Kiireen syytä voi moni miettiä. Olisiko meillä kiire joulupöytään vai lahjakuusen juurelle. Leppoisat aamut ja päiväkävelyt houkuttavat ehkä vieläkin enemmän. Joskus kiire on pään sisässä kun haluaisi tehdä kaikenlaista, mutta työt ja vastuut eivät jousta. Sellaista se meidän höyryäminen täällä maan päällä on. Harvoin saadaan valmista, vaikka välillä laitamme kaikki peliin sen eteen.

Meidän kiire kaupalla ja kustannuksessa johtuu kirjaruuhkasta ja kirjaruuhkan aiheuttamasta tilausruuhkasta. Kiitollisina otamme tämän ruuhkan vastaan. Vaikka käsiä olisi hyvä olla useampia ja vaikka paketointikone kaupan nurkassa, emme vaihtaisi hetkeäkään pois.

Jokainen kirja joka lähtee eteenpäin on hippunen Jumalan valtakuntaa siirrettynä sydämeltä sydämelle. Kirjan kirjoittaja kun on saanut johdatuksessa jakaa kallista Jumalan tuntemista. Sitten se on siunausten turvin taitettu ja painettu kasaan. Lopulta lähetämme sen rukouksin matkaan kohti lukijan sydäntä. Herra armossaan antaa hiukkasesta kasvaa kunnon hiutaleen, ehkä jopa lumipallon kokoisen siunauksen loppukuluttajan elämässä. Sellaiseen me uskomme.

Tehdään vaan maailma valmiiksi taas kerran, jos se tarkoittaa ihmisten varustamista taivaallisilla voimavaroilla. Keskitytään nyt olennaiseen, joka meidän kohdalla on Jumalan tuntemisen postittamista maakuntiin.
Olkoon rakas Taivaan Isä armossaan yltäkylläinen meille ja teille varustaessaan meidät kaikki loppuvuoden tohinoihin, ja siellä, aikaisin hämärtyvien päivien keskellä, siihen suloiseen pysähdykseen, jota vietämme maailman pimeyden voittajan kunniaksi. Mennään kohti levon ja juhlan aikaa. Hyvää Kristuksen syntymäjuhlaa!

Julkaistu

Sisältö edellä muutoksen tuuliin

TV7 Kaupan nettisivut ovat saaneet uuden ilmeen ja järjestyksen. Olihan jo aikakin, vai mitä? Niin se nimittäin menee; uudistus kurkkii joka kulman takana. Näin mekin päätimme hypätä sen kyytiin.

Tämä uudistus on kaikin tavoin iloinen asia. Ainakin meillä kaupalla iloitaan sivujen selkeämmästä muodosta ja toimivammasta pohjasta. TV7 Kaupan sivut aukeavat nyt entistä paremmin myös kännykässä ja tableteissa. Toivomme, että myös tuotteet löytyvät aiempaa paremmin. Mitä mieltä sinä olet? Pistä palautetta tulemaan, niin saamme niistä pohjaa tuleville kehityssuunnitelmille.

Tässä uudistuksessa on lopulta parasta sittenkin se, ettei mikään varsinaisesti muuttunut! TV7 Kaupan päätehtävä on edelleen sama. Haluamme levittää kirjallisuuden kautta tietoa elävästä Jumalasta, joka on Poikansa kautta pelastanut meidät, ja joka parantaa, vapauttaa ja eheyttää kaikkia, jotka kääntyvät Hänen puoleensa. Eikö olekin helpottavaa!

Maailma on hektinen, sirpaleinen ja täynnä muutosta. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Me TV7 Kaupalla haluamme tarjota lukijoille kestäviä eväitä jokaiseen päivään, tapahtuipa maailmassa mitä tahansa. Jumalan maailmasta, suunnitelmista ja tarkoituksista kertova kirja, musiikki tai elokuva on vain parin napin painalluksen päässä. Haluamme lähestyä asiakkaitamme sisältö edellä, mutta toivomme, että myös tämä uudistettu palvelumme ilahduttaa.

Nyt on siis aika tutustua kätevään ja selkeään nettikauppaamme. Toivottavasti löydät sieltä itsellesi tai läheisellesi sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa. Ainakin pimenevät illat ja kupillinen höyryävää teetä luovat syysiltoihin oivat puitteet paneutua koskettavaan kirjaan, tai sytyttää kynttilä ja laittaa cd-levy soimaan.

Siunattua syksyä ja mukavia ostoshetkiä TV7 Kaupalla!