Tietosuojaseloste

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Lighthouse Network Ltd Oy (TV7 Kauppa)
Vilhonvuorenkatu 11 A
00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anitta Heikkilä arkisin klo 9.30–14.30 puh. 0400 721 599.

3. Rekisterin nimi

TV7 Kauppa – asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on TV7 Kaupan ja asiakkaan välinen sopimus. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle eli tilauksen tekeminen verkkokaupastamme ei onnistu ilman niiden luovuttamista.

Rekisterin tietoja käytetään TV7 Kaupan omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta. TV7 Kauppa käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1. Postimyynnin asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:
asiakkaan yhteystiedot (sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka) ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Asiakkaan mahdollinen kielto luovuttaa hänen osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Asiakkaan mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia. Postimyynnin asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: Asiakkaan ilmoittama puhelinnumero yhteydenottoja varten.

2. TV7 Kauppa verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:
a) Verkkokaupan asiakkaiden tiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt TV7 Kaupan verkkotunnuksen luomisen yhteydessä. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.
b) Verkkokaupan tilauksista kerättävät asiakastiedot: tilauksen yhteydessä verkkokaupan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarpeelliset tiedot: yhteystiedot, puhelinnumero.

3. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot: luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.

4. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot:
tiedot postimyynnin ja verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas pyytää esitteitä,
2) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
3) tilaa tavaraa.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

TV7 Kaupan asiakastietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
Konekielinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat TV7 Kaupan asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröitynyt asiakas voi hallinnoida suoramarkkinoinnin vastaanottamista lisäämällä tai poistamalla rasteja markkinoinnin sallivista ruuduista. Samassa osiossa asiakas voi korjata virheellisiä tietoja. Rekisteröitymätön asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

10. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

11. Evästeet

TV7 kauppa käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja analytiikkaan. Evästeet ovat pieniä käyttäjän päätelaitteelle tallennettavia tekstitiedostoja, joilla on tietty voimassaoloaika. Selain poistaa evästeet niiden vanhennuttua, ja lisäksi käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet tai estää niiden käytön kokonaan selaimen asetusten kautta. Lisätietoja evästeiden hallintaan liittyen löydät oman selaimesi käyttöohjeista. Evästeitä käytetään TV7 kaupassa esimerkiksi ostoskoriin sekä käyttäjätiliin ja kirjautumisiin liittyviin toimintoihin. Lisäksi TV7 kauppa hyödyntää Google Analytics -palvelua sivuston teknisen toiminnan ja sen tuotevalikoiman kehittämiseksi. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Voit lukea lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä sekä mahdollisuudestasi estää tietojen keruu täältä.