Julkaistu

Kuusi päivää jakaa kristityt

Alussa loi Jumala taivaan ja maan’. Kestikö se kuusi päivää vai vuosimiljoonia?

Pekka Reinikainen on kirjassaan ottanut kiinni väliin terävälläkin mutta asiaan perehtyneellä tavalla ajassamme mielipiteitä jakavan aiheen – Jumalako loi maailman ja kaiken, mitä siinä on. Vai syntyikö kaikki näkyväinen alkuräjähdyksen tai jonkun muun järisyttävän pamauksen seurauksena vai joidenkin pitkäaikaisten prosessien kautta, niin kuin meille tieteen nimissä syötetään? Pekka Reinikainen paneutuu kirjassaan mm. tähän aiheeseen ja siihen, mitä siitä tiedetään vuonna 2022.

Jos uskomme Raamattuun ja Raamatun historiaan ja siihen, että Jumala loi taivaan ja maan ja kaikki sen joukot kuuden päivän aikana, miksi meitä opetetaan uskomaan, että tieteen tutkimustulosten valossa luonnonhistoriasta saatu tieto ja ymmärrys kertovat koko totuuden? Pekka Reinikainen itse toteaa, että luonnonhistoria ei kestä tämän päivän tieteellistä tarkastelua. Viimeaikaiset tutkimustulokset pala palalta murtavat alkuräjähdys- ym. vastaavat teoriat. Kokeellisen luonnontieteen tutkimustulokset vahvistavat, että tällä kaikella on persoonallinen Luoja, ja luominen on tapahtunut nopeasti. Kaikki on suunniteltua ja luotua.

Raamattu on historiankirja, jossa on kronologia, missä ajanjaksot seuraavat toisiaan. Siellä on ilmoitettu päivämäärät, jaksot, iät ja muut ajankohdat. Siellä on tieto siitä, että kaikki luotiin runsaat kuusituhatta vuotta sitten, eikä vuosimiljardeja sitten. Kokeellinen tiede ei pysty todistamaan miljoonien saatikka sitten miljardien vuosien historiaa.

Me voimme käydä kaikkea harhaanjohtavaa informaatiota vastaan, mitä meille tieteen nimissä totuutena syötetään. Jumala loi ja näki kaiken luomansa ja totesi, että se oli sangen hyvää. Jeesus itse sanoo: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä. Seuratkaa minua.’ Pekka Reinikainen kannustaa meitä tutkimaan Jumalan sanaa ja sitä, mitä siihen on kirjoitettu luomisesta mutta myös tutkimaan tämän hetkistä tieteellistä todistusaineistoa ja vasta sen jälkeen tekemään omat johtopäätökset siitä, mikä on totta ja mikä tarua. Tämä kirja on siihen oiva väline.

Kirjassa on paljon hyvää tietoa siitä, mitä tiedemaailma näinä päivänä on löytänyt. Se on hyvä lähdeteos asioista kiinnostuneille ja varsinkin meille uskoville, joilla pitää olla tieto myös siitä, mitä oikeasti on saatu selville tähän päivään mennessä. Vastaanväittäjiä ja epäilijöitä varmasti riittää, joten kohtaamissamme tilanteissa meillä on oltava totuuden mukaista tietoa niin Jumalan Sanasta kuin myös tieteen saavutuksista. Suosittelen kirjan tutkimista lämpimästi, sillä siinä on niin runsaasti painavaa asiaa niin uskoville kuin epäilijöillekin.

Ymmärrys ja tieto ovat lisääntyneet huimalla vauhdilla kaksituhattaluvun alkukymmenillä. Haastetta riittää tieteen tekijöillä. Uusia ihmeellisiä asioita löydetään, ja lopunaikoina ymmärrys lisääntyy, niin kuin Jumala on luvannut. Tutkimusten lähtökohdaksi tarvitaan kuitenkin usko siihen, mitä Raamatussa ilmoitetaan. Tarvitaan myös nöyryyttä myöntää, että me olemme luotuja, emme Luoja.

Alussa Jumala sanoi: ’Tulkoon valkeus’. Ja valkeus tuli. Tulkoon valkeus myös meidän sydämiimme ja mieliimme, että voisimme sanoa, että kuusi päivää yhdistää kristityt.

Raija Mattila